Úvodná obrazovka

Vpravo hore sa nachádza tlačidlo „Prihlásenie“. Po kliknutí prejdete na obrazovku pre prihlásenie

Ak už ste v systéme zaregistrovaní, vyplňte políčka „Používateľské meno“, „Heslo“. Ak zakliknete políčko „Zapamätať si“, nebudete pri najbližšej návšteve stránky tieto údaje zadávať a budete automaticky prihlásení. Odkliknete „Captcha“ a klinkite na tlačidlo „Prihlásiť“.
V prípade, že prístup máte ale zabudli ste používateľské meno alebo heslo, kliknite na linku „Zabudli ste heslo ?“ a riaďte sa pokynmi.

Registrácia

V prípade že ešte nemáte prístup, môžete si ho vytvoriť vyplnením formuláru po kliknutí na linku „Zaregistrujte sa“.

Tento formulár slúži na vytvorenie vášho osobného profilu. Vyplňte požadované údaje. Ako používateľské meno môžete použiť aj vašu e-mail adresu.

Domov

Domáca stránka obsahuje karty s rôznymi funkcionalitami. Karty sú viditeľné podľa toho, či spravujete nejaké vinárstva, či ste zaevidovali nejaké vína, atď. Na túto stránku je možné vrátiť sa vždy kliknutím na logo Biel Vinalia® vľavo hore.

Môj profil

Táto karta umožňuje meniť vaše osobné údaje.

Moje vinárstva

Táto karta umožňuje spravovať vinárstva, ktoré ako osoba zastupujete. Tlačidlom „+ Pridať nový záznam“ prejdete na obrazovku slúžiacu pre zadanie údajov o vinárstve.

Pridanie nového záznamu

Vyplňte všetky údaje o vinárstve. Ak sú fakturačné údaje iné ako primárne, vyplňte aj tie. Stlačením tlačidla „Uložiť zmeny“ sa vytvorí nový záznam.

Moje vína

Táto karta umožňuje spravovať zoznam vín pre jednotlivé vinárstva, ktoré spravujete. Aktuálne zvolené vinárstvo je zobrazené vo vrchnej časti stránky. Ak spravujete viacero vinárstiev, môžete medzi nimi prepínať použitím tlačidla „Moje predvoľby“ v záhlaví stránky s výberom.
Tabuľka obsahuje zoznam evidovaných vín. V poslednom stĺpci tabuľky sa nachádza tlačidlo „Upraviť“, ktoré umožňuje editovať existujúce záznamy. V spodnej časti sa nachádza tlačidlo „+ Pridať nový záznam“, ktoré umožní zadať údaje o novom víne.

Pridanie alebo editovanie vína

Formulár zobrazuje polia pre zadanie alebo editáciu vinformácií o víne

Súťaže a prihlášky

Táto karta zobrazí zoznam súťaží. V tabuľke je vidno názov a ročník súťaže, dátumy od kedy do kedy je možné na súťaž registrovať vína. V poslednom stĺpci je zobrazený počet vín vášho vinárstva, ktoré sú do súťaže prihlásené. Kliknutím na názov súťaže alebo počet prihlásených vín sa presuniete na obrazovku s detailami súťaže a možnosťou prihlásiť vína.

Súťaž

V hornej časti sú zobrazené informácie o zvolenej súťaži.

V ďalšej časti sa v tabuľke s nadpisom „Moje prihlásené vína“ nachádza zoznam vín, ktoré ste do súťaže prihlásili. V poslednom stĺpci sa nachádza informácia, do ktorej súťažnej kategórie bolo víno zaradené.

Nad tabuľkou je veľké tlačidlo, ktoré umožní vytlačiť prihlášku. Pred vytlačením si skontrolujte, či obsahuje správne údaje o vinárstve!

V tabuľke s nadpisom „Moje neprihlásené vína“ sa nachádzajú vaše vína, ktoré je možné do súťaže prihlásiť. V prvom stĺpci sa nachádza checkbox pre výber vína na prihlásenie. V poslednom stĺpci je informácia o súťažnej kategórii, do ktorej bude víno v prípade prihlásenia zaradené.

Ak máte zaevidované vína, ktoré nie je možné zaradiť do súťaže, zobrazia sa v spodnej časti v tabuľke s nadpisom „Moje vína nespĺňajúce kritériá pre zaradenie do súťažnej kategórie“.